Procedure kandidaat bewoners

We leven hier als een familie en zijn meer dan kamerbewoners. Wanneer we een nieuwe bewoner zoeken, volgen wij een zorgvuldige procedure met een aantal stappen om er zeker van te zijn dat we iemand vinden die past binnen de groep. Wij zijn een gevarieerde groep en iedere bewoner heeft zijn eigen karakter. Wij streven ernaar ieder individu in zijn waarde te laten en te respecteren in zijn eigenheid. Samen vormen we een regenboog met heel unieke kleuren!

Procedure

Wanneer wij iemand zoeken, zoeken wij in de eerste plaats iemand die niet rookt, en geen drugs gebruikt. Wij streven een duurzame leefwijze na en eten biologisch en vegetarisch. Respect voor anderen en goede communicatie skills zijn belangrijk, evenals een open mind. Wij bezigen hier een open gespreksstructuur waarbij conflicten zoveel mogelijk worden uitgesproken en waarbij steeds gestreefd wordt naar een duurzame oplossing voor alle betrokkenen. Aangezien dat niet altijd lukt, is een zeker incasserings- en acceptatievermogen ook een belangrijke kwaliteit om hier te kunnen wonen. Zelfinzicht en de nodige humor zijn daarbij eveneens zeer welkom!

Het huis leent zich niet voor bewoning met kinderen en eventuele partners.

Wanneer iemand zich aanmeldt voor bewoning, zal een van de bewoners telefonisch contact opnemen met de nieuwe kandidaat voor een eerste verkenning. Indien het van beide kanten klikt, wordt de kandidaat uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek op het Schaar (1 tot 1,5 uur). Dit wordt de  eerste ronde van de procedure genoemd en betreft een kennismaking met minimaal 2 bewoners, waarin ruimte is voor wederzijdse vragen en uitwisseling. Er is een rondleiding door het huis, waarbij men ook de te huren kamer kan bekijken.

Bij wederzijdse belangstelling volgt een uitnodiging voor een tweede, langer bezoek, waarin de kandidaat hier eet en slaapt en alle groepsleden aanwezig zijn. In dit bezoek is ruimte voor individuele ontmoetingen en groepscontacten om elkaar beter te leren kennen, en op de hoogte te raken van de dagelijkse gang van zaken.

Voorafgaand aan dit bezoek wordt een mail gestuurd met meer informatie en de uitgebreidere huisafspraken.

Wanneer dit proces voor alle betrokkenen positief verloopt, en iedereen een ‘JA’ naar elkaar toe heeft, zal de nieuwe kandidaat de woongroep komen verrijken!